XML Server Getting Started  
  
NodeList nodeList = _doc.getElementsByTagName("Detail"); 
if (nodeList.getLength() > 0) { 
Node detailNode = nodeList.item(0); 
org.w3c.dom.Node parm; 
org.w3c.dom.Node parmText; 
NodeList pnl = _doc.getElementsByTagName(name); // Well, I know there s only one of each 
if (pnl.getLength()==0) { 
// New parameter 
parm = _doc.createElement(name); 
  
parmText = _doc.createText Node(value); 
parm.appendChild(parmText); 
detailNode.appendChild(parm); 
} else { 
// Parameter exists 
parm = pnl.item(0); 
if (parm.getChildNodes().getLength()==0) { 
  
parmText = _doc.createTextNode(value); 
parm.appendChild(parmText); 
} 
parmText = parm.getChildNodes().item(0); 
parmText.setNodeValue(value);  
} 
} 
} 
private static String getParameter(Document doc, String name) 
{ 
String value = ""; 
NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName(name); 
if (nodeList.getLength() > 0) { 
if (nodeList.item(0).getChildNodes().getLength() <= 0) 
return ""; 
else 
value = nodeList.item(0).getChildNodes().item(0).getNodeValue(); 
} 
return value; 
} 
private static String getParameter(HttpServletRequest req, String psName) 
  { 
   String value = req.getParameter(psName); 
   if (value == null) 
    value = ""; 
   if (value.equals("undefined") || value.equals("empty")) 
    value = ""; 
   return value; 
  } 
 2000 2002 Computer Technology Inc. All rights reserved. 
Page 60 
J2EE Web Hosting Tundra XML Server Pages J2EE Hosting
 
TotalRoute.net Business web hosting division of Vision Web Hosting Inc. All rights reserved.